dimarts, 19 de maig de 2015

RETALLEM P5Cada vegada retallem formes més complicades i hem agafat molta més traça en la mecànica. Fins i tot som un experts i expertes en doblegar el full, retallar diferents formes I descobrir com queden quan obrim el full.