dimecres, 28 de gener de 2015

CADA MOTO AL SEU LLOC!

A tercer treballem el barri durant el primer trimestre. Com a part d’aquest tema, hem treballat el camí escolar i com hem vist que el camí de l’escola és molt important estem fent petites accions per tal de millorar-lo.
El camí verd escolar vol ser un itinerari segur per als nens i nenes de la Farigola.
Un dels problemes que ens preocupa molt és la gran quantitat de motos que estacionen a la vorera de l’escola que dificulta el pas dels vianants i els cotxets dels més petits.
Aquest trimestre hem començat la penjada de cartells a les motos que aparquen a la vorera de l’escola.
La nostra ciutat ja disposa de 56.722 places d'estacionament per a motos i ciclomotors i ben a prop de l’escola també en tenim.
Barcelona és una de les ciutats europees amb més nombre de motos i per tant, hi ha una normativa clara sobre on aparcar les motos.
Si es vol estacionar la moto a la vorera hi ha unes normes i algunes d’aquestes impedeixen estacionar davant de l’escola:
d) Paral·lelament a la vorada, quan les voreres, andanes o passeigs tinguin una amplada entre tres i sis metres.
e) En semi bateria, quan l'amplada de les voreres, andanes o passeigs sigui superior a sis metres.
g) En tot els casos, s'haurà de deixar un espai lliure pels vianants de tres metres.